Kategori: Foreningsliv

Genåbning

Coronakrisen er nu kommet ned på et stade hvor politikerne har besluttet at sætte gang i genåbningen af indendørs idræt – heriblandt indendørs skydeanlæg, og derved nærmer vi os  efterhånden de tilstande, der herskede før coronanedlukningen i midten af marts. Indtil videre har skytteforeningen åben på onsdage fra 1700 til 2100. ·         Børne- og ungdomsskytter […]

Aflysning af sommeraktivitet

Vi arbejder for at finde en gratis erstatning for årets sommeraktiviteter.

Nyhedsbrev fra januar 2020

Indkaldelse til generalforsamling Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 31. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af to stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg – følgende […]

Ekstra træning for fodboldlandsholdet

Tirsdag den 4. oktober 2016 supplerede fodboldlandsholdet den almindelige træning på Helsingør Stadion med en omgang koncentrations- og præcisionstræning. Det foregik i Helsingør Salonskytte Forening skydehal, hvor spillerne blev udsat for udfordringen med at koncentrere sig om at skyde præcist med salonriffel. Skydningen var samtidig en intern konkurrence, som spillerne gik op i med liv […]