Nyhedsbrev nr 3 2020

Skydebaneforening Danmark

Nyhedsbrev nr 3 2020

Skydehallens flytning

Den 21. september holdt Helsingør Kommune møde med HSF og Skydebaneforeningen Danmark (SBFD) om et projektoplæg, hvori HSF har beskrevet planerne for det nye skydebaneanlæg på Gl. Hellebækvej. På mødet blev det aftalt, at der arbejdes hurtigst muligt med at få igangsat arbejdet med en ny lokalplan for stadionområdet. Der blev også aftalt nye drøftelser mellem kommunen og SBFD for at sikre fælles forståelse af den fremtidige håndtering af byggesagen. Endelig blev det aftalt, at HSF’sbyggerådgiver laver opdaterede beregninger af omkostningerne ved projektet, hvorefter disse beregninger gennemgås på et nyt møde.

Selv om der er et godt stykke tid til, at der skal laves detailplanlægning, er HSF’s bestyrelse allerede nu interesseret i at høre fra dig, hvis du har ideer/forslag til indretning og brug af det nye anlæg. Skriv om dine tanker i et opslag på Facebook-siden Hsf bom bom, så kommer de med i det videre arbejde.

Mandagstræning i skydehallen

Fra og med mandag den 19, oktober er skydehallen åben kl. 19-21 for selvhjulpne skytters træning.
Prøveskydning og skydning med instruktion foregår fortsat indtil videre kun onsdag kl. 17-21. Børne- og ungdomsskytter skyder kl. 17, nye børne- og ungdomsskytter skyder kl. 18, voksne skytter skyder fra kl. 19.

Klubmesterskab

Vi holder klubmesterskab mandag den 9. og onsdag den 11. november. Hold øje med opslag om regler for tilmelding og afvikling, når tiden nærmer sig.

Helsingør Cup 2020

HSF’s traditionelle årlige ranglistestævne holdes mandag den 30. november, onsdag den 2. december og i weekenden den 5-6. december. Se også opslag om dette på et senere tidspunkt.

Julefrokost

Vi er optimister og beder dig sætte kryds i kalenderen onsdag den 16. december, for vi vil så gerne fastholde den gode tradition med en hyggelig julefrokost for medlemmer af alle slags, det har vi jo tidligere haft stor
fornøjelse af. Der vil selvfølgelig blive taget alle nødvendige forholdsregler, sådan som vi også gør det i hverdagen i skydehallen.

Den årlige våbenkontrol

Der er åbent for våbenkontrol alle onsdage i oktober. Det er dit ansvar at møde op med dit våben

Med venlig hilsen og på gensyn i klubben
Bestyrelsen