Sikkerhed

Som skytteforening har vi et stort ansvar overfor vores medlemmer og gæster. En af de væsentligste bestemmelser er, at der ved alle former for skydning skal være en uddannet og godkendt skydeleder til stede. I HSF lægger vi vægt på at leve op til alle sikkerhedsbestem-melser, så derfor råder vi over en flok veluddannede, godkendte og rutinerede skydeledere.
Hvis du vil vide mere kan du læse DGI’s bestemmelser for skydning her.

DGI har en folder for sikkerhedsbekendelser, som alle der dyrker skydning skal kende indholdet af, hvilket klart fremgår af indledningen i folderen ”I denne folder er nævnt de sikkerhedsbestemmelser, som skytten skal overholde ved skydninger i DGI, Dansk Skytte Union og Firmaidrætten. Skytten skal altid være opmærksom på disse regler, og altid behandle både våben og ammunition med respekt, for ikke at skabe unødig fare for egen og andres sikkerhed.”

DGI har ligeledes, med folderen til den enkelte skytte, sendt en folder for sikkerhedsbekendelser for foreningerne.