Nyhedsbrev nr. 2 2020

skydskive

Nyhedsbrev nr. 2 2020

Fugleskydning og Oktoberfest 2020

HSF’s tradionsrige fugleskydning plejer at finde sted den første lørdag i september, men i år må vi på grund af corona-restriktionerne udsætte arrangementet, indtil der bliver lukket mere op.
Oktoberfesten i Værftshallerne har de senere år dannet ramme om et ”HSF-træf”, hvor en del medlemmer har hygget sig sammen, men Oktoberfesten bliver formentlig aflyst denne gang.

Skydehallens flytning

Den 4. august blev det på et møde hos Helsingør Kommune med deltagelse af HSF, Skydebaneforeningen Danmark og HSF’s eksterne miljørådgiver aftalt, at HSF leverer en miljørapport som viser, at der ikke kræves VVM-redegørelse i anledning af, at der i forbindelse med flytning af skydehallen til Gl. Hellebækvej også anlægges en 50m skydebane. Det videre forløb omfatter udarbejdelse af lokalplan og planlægning af flytningen, som skal være gennemført inden november 2022.

Sommarivaparken

HSF er med i den igangværende brugerinddragelse, hvor Sommarivaparkens fremtid drøftes, så vi kan påvirke mulighederne for stadig at holde kræmmermarked.

HSF’s hjemmeside

Vores dygtige webmaster Sara Skov har sammen med andre gode kræfter moderniseret HSF’s hjemmeside, og Sara vil meget gerne fra medlemmerne modtage kommentarer, ris og ros på webmaster@hsf-skytte.dk

Nyt klubtøj

Der er i år designet nyt flot klubtøj til HSF. Der er forskellige modeller, som kan ses i klubhuset, hvor der også er ophængt pris- og bestillingsliste.

Husk at betale kontingent den 1. september

Vi har helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september. Hvis du har en aktiv netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling for et år ad gangen til HSF’s konto i Nordea 0473 1895643411. Kontingentsatserne fremgår herunder:

Børn og unge under 25 år

Kontingentet er 1.200 kr. om året. Når du har betalt, kan du skyde så meget du vil med salonriffel/-pistol og
luftriffel/-pistol.

Senior – luftvåben

Er du over 25 år og kun ønsker at skyde med luftriffel og/eller luftpistol, er kontingentet 1.000 kr. om året.

Senior – alle våben

Hører du til de seniorer, der vil skyde med både salonvåben og luftvåben, er kontingentet 1.200 kr. årligt.

Passiv / Støttemedlem

Hvis du vil støtte foreningen, og samtidig have mulighed for at deltage i alle i alle ikke-skyde aktiviteter,
skal du betale et årskontingent på mindst 200 kr. på én gang. Som støttemedlem er du selvfølgelig også
velkommen til at betale mere end de 200 kr., hvis du har lyst til det!

Den årlige våbenkontrol

Der er åbent for våbenkontrol alle onsdage i oktober. Det er dit ansvar at møde op med dit våben

Vi håber I alle har det godt og ser frem til at kunne vende tilbage til et mere normaltog aktivt klubliv igen.

Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

Bestyrelsen