Nyhedsbrev nr. 1 2020

Folk spiser til julekomsammen

Nyhedsbrev nr. 1 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 31. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg – følgende er på valg:

Formand Jens Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Thomas Kacirek
Bestyrelsesmedlem Lis Skov
Revisor Niels-Christian Clemmensen
Bestyrelsessuppleant Jan Holm-Larsen
Bestyrelsessuppleant Steen Rudberg
Revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen
Revisorsuppleant Steen Johansson


9. Eventuelt
Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag og revideret regnskab kan fås hos formanden i skydehallen fire dage før mødet.


Efter generalforsamlingen er ”Køkkenholdet” vært for en god middag til en meget rimelig pris på 50 kr. pr. person. Bindende tilmelding senest onsdag den 29. januar på den ophængte liste.


Vi håber alle medlemmer med familie er kommet godt ind i det nye år, hvor vi skal fortsætte med de gode takter fra det gamle år: flittig træning, deltagelse i turneringer og stævner, samt masser af godt klubliv i
skydehallen.

Bestyrelsen

Helsingør Cup 2019

Over en weekend og to hverdagsaftener i begyndelsen af december afholdt HSF den traditionelle årlige Helsingør Cup for DGI-skytteforeningerne i Nordsjælland. Ved stævnet deltog 107 skytter, som alle først skød en indledende runde og derefter en mesterskabsrunde, så der blev på de fire dage afgivet i alt 5.350 skud mod skiverne i skydehallen på Blokhusvej.


Blandt gode Helsingør-resultater var, at Noah Thomsen i Børneklasse 1 opnåede maksimumpoint 400 point, men det samme havde tre andre skytter, hvorefter fintælling sendte Noah på den altid ærgerlige fjerdeplads.


Og i Børneklasse 4 fik Izabella Carstensen en andenplads med 394 point, samme resultat som skytten på førstepladsen; børneklasse 4 er “begynderklassen”, og Izabella er da også først begyndt at skyde i september i år, men hun er endnu et bevis på det, man ofte oplever i salonskytteforeningen, at pigerne har flair for skydesporten. Der var også en fin placering til HSF blandt seniorskytterne, hvor Thomas Kacirek vandt de fritstående skytters klasse 1 med 378 point. Den samlede resultatliste for stævnet kan ses på hjemmesiden.

Skydeudvalget

Julekomsammen 2019

Onsdag den 18. december blev en festlig dag i klubben, hvor mange skytter og deres familie mødtes til
skydning ”for sjov” og til en festlig og hyggelig fællesspisning.

Folk spiser til julekomsammen
Tak til alle for fremmødet! :-))

Festudvalget

Bingospil 2020

Igen i år afholder HSF bingospil, hvortil vi som sædvanlig håber at modtage mange sponsorgaver til de heldige vindere. Vi mødes til et par hyggelige timer i klubhuset og husk, at familie og venner også er velkomne søndag den 1. marts kl. 13.00.

Bingoholdet

Påskefrokost

med information om Sommariva Kræmmermarked 2020

HSF indbyder herved til Påskefrokost onsdag den 15. april 2020, hvor der undervejs vil blive fortalt om planerne for Sommariva Kræmmermarked den 15.-17. maj inkl. information om vagtplaner og forhold for hjælperne ved markedet. Alle medlemmer som har erfaringer fra tidligere markeder og ud fra det har forslag til forbedringer bedes kontakte kræmmerformand Jens Rasmussen herom senest en uge før på tlf. 29882312.


Vi begynder kl. 17 med skydning for alle til festskiver, fra kl. 18 informeres om kræmmermarkedet og kl. 19 er der fællesspisning af den medbragte mad som ved julefrokosten. Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer med familie til en god Påskefrokost, tilmelding på den ophængte liste senest den 8. april.

Bestyrelsen

Mere om Sommariva Kræmmermarked 2020

Som det fremgår af indbydelsen til Påskefrokosten holdes årets kræmmermarked den 15.-17. maj. Husk at afsætte tid i de dage til hyggeligt samvær og til fælles indsats for at opnå et godt resultat til gavn for
foreningens fremtidige arbejde. Husk også at familie og venner er meget velkomne til at give en hånd med og få sig en på opleveren. Ud over, at der ved Påskefrokosten informeres om planerne for markedet, holdes der også informationsmøde onsdag den 13. maj kl. 19.30 om de endelige vagtplaner med mulighed for at stille spørgsmål.

Kræmmerudvalget

Meddelelse til alle som bruger våbenboksen til opbevaring

Hvis du opbevarer større ting i boksen, som ikke jævnligt er i brug, det kan for eksempel være en luftriffel eller riffelhylster/transportkasse, beder vi dig finde et andet sted til opbevaring, for der mangler plads til de våben og det udstyr, som bruges meget. Du har frist til den 1. februar til at fjerne dine ting, efter denne dato vil de effekter, som foreningen finder falder ind under kategorien ”ikke i brug”, blive fjernet fra boksen og opbevaret andetsteds indtil 1. marts, hvorefter de bliver bortskaffet.

Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte

Samtidig med dette nyhedsbrev udsender vi den folder om sikkerhed (Læs her), som alle der dyrker skydning skal kende indholdet af, hvilket klart fremgår af indledningen i folderen ”I denne folder er nævnt de sikkerhedsbestemmelser, som skytten skal overholde ved skydninger i DGI, Dansk Skytte Union og Firmaidrætten. Skytten skal altid være opmærksom på disse regler, og altid behandle både våben og ammunition med respekt, for ikke at skabe unødig fare for egen og andres sikkerhed.”

Mere om sikkerhed

Ud over de ovennævnte sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte findes der også sikkerhedsbestemmelser, som alle skytteforeninger skal overholde. En af de væsentligste bestemmelser er, at der ved alle former for skydning skal være en uddannet og godkendt skydeleder til stede. I HSF lægger vi vægt på at leve op til alle sikkerhedsbestemmelser, så derfor råder vi over en flok veluddannede, godkendte og rutinerede skydeledere. Men med det stadig stigende aktivitetsniveau i klubben oplever vi et behov for at have flere skydeledere, som kan indgå i gruppen og efter nærmere aftale være med ved diverse skydearrangementer.


Derfor opfordrer vi alle med interesse for klubben til at overveje, om man vil støtte klubben ved at melde sig
til en uddannelse som skydeleder. Uanset om man er aktiv skytte, forhenværende skytte, eller en person uden skydeerfaring, men med interesse i at støtte klubbens arbejde, så tilbyder vi vores støtte til en uddannelse
som skydeleder og dermed inddragelse i en vigtig gruppe i klubbens arbejde med skydning.


Er dette noget, du kunne tænke dig at være med til, så kontakt venligst inden den 24. januar Thomas Kacirek på tlf. 26218585 eller Jan Holm-Larsen på tlf. 22432263.

Skydeudvalget

Kontingent

Som bekendt har vi helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september. Hvis du har en aktiv netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling for et år ad gangen.
Oplysning om kontingentsatserne findes på her.


Med venlig hilsen og på gensyn i klubben
Bestyrelsen